PLANT DATA BASE

PREVIOUS   ALL SUBINDEXES   NEXT

Order + Family + Species

Asterales

Asteraceae (266)

Foto
Achillea millefolium
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Acrisione denticulata
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Adenocaulon chilense
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Ageratina glechonophylla
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Antennaria chilensis
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Aristeguietia salvia
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Aster squamatus
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Aster vahlii
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Asteraceae sp. #0989
No info

Foto
Asteraceae sp. #1104
No info

Foto
Asteraceae sp. #1687
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Asteraceae sp. #1800
No info

Foto
Asteraceae sp. #1840
No info

Foto
Asteraceae sp. #1842
No info

Foto
Asteraceae sp. #1843
No info

Foto
Asteraceae sp. #1844
No info

Foto
Asteraceae sp. #1845
No info

Foto
Asteraceae sp. #1847
No info

Foto
Asteraceae sp. #1848
No info

Foto
Asteraceae sp. #1849
No info

Foto
Asteraceae sp. #1850
No info

Foto
Asteraceae sp. #1851
No info

Foto
Asteraceae sp. #1852
No info

Foto
Asteraceae sp. #1858
No info

Foto
Asteraceae sp. #1865
No info

Foto
Asteraceae sp. #1878
No info

Foto
Asteraceae sp. #1880
No info

Foto
Asteraceae sp. #1881
No info

Foto
Asteraceae sp. #1882
No info

Foto
Asteraceae sp. #1883
No info

Foto
Asteraceae sp. #1884
No info

Foto
Asteraceae sp. #1885
No info

Foto
Asteraceae sp. #1886
No info

Foto
Asteraceae sp. #1888
No info

Foto
Asteraceae sp. #1889
No info

Foto
Asteraceae sp. #1890
USDA Hardiness Zone 10 and 11.

Foto
Asteraceae sp. #1903
No info

Foto
Asteraceae sp. #1906
No info

Foto
Asteraceae sp. #1907
No info

Foto
Asteraceae sp. #2430
No info

Foto
Asteraceae sp. #2431
No info

Foto
Asteraceae sp. #2436
No info

Foto
Baccharis
No info

Foto
Baccharis boliviensis
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Baccharis linearis
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Baccharis macraei
USDA Hardiness Zone 10 and 11.

Foto
Baccharis magellanica
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Baccharis marginalis
USDA Hardiness Zone 10 and 11.

Foto
Baccharis neaei
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Baccharis nivalis
No info

Foto
Baccharis racemosa
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Baccharis rhomboidalis
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Baccharis sagittalis
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Baccharis salicifolia
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Baccharis scandens
No info

Foto
Baccharis sp. #1327
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Baccharis sp. #1481
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Baccharis sp. #1692
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Baccharis sp. #1008
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Baccharis sphaerocephala
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Bahia ambrosoides
USDA Hardiness Zone 10 and 11.

Foto
Bellis perennis
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Bidens aurea
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Carthamus lanatus
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Centaurea cachinalensis
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Centaurea chilensis
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Centaurea floccosa
USDA Hardiness Zone 10 and 11.

Foto
Centaurea solstitialis
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Chaetanthera apiculata
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Chaetanthera chilensis var. tenuifolia
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Chaetanthera ciliata
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Chaetanthera euphrasioides
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Chaetanthera flabellifolia
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Chaetanthera glabrata
USDA Hardiness Zone 10 and 11.

Foto
Chaetanthera incana
USDA Hardiness Zone 10 and 11.

Foto
Chaetanthera lanata
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Chaetanthera limbata
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Chaetanthera linearis
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Chaetanthera linearis var. albiflora
USDA Hardiness Zone 10 and 11.

Foto
Chaetanthera lycopodioides
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Chaetanthera microphylla
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Chaetanthera moenchioides
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Chaetanthera pusilla
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Chaetanthera sp. #02503
No info

Foto
Chaetanthera spathulifolia
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Chaetanthera villosa
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Chamomilla suaveolens
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Chaptalia exscapa
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Chiliotrichum rosmarinifolium
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Chuquiraga acicularis
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Chuquiraga oppositifolia
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Chuquiraga ulicina
No info

Foto
Cichorium intybus
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Cirsium vulgare
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Cotula coronopifolia
USDA Hardiness Zone 10 and 11.

Foto
Cynara cardunculus
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Dasyphyllum diacanthoides
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Encelia canescens
USDA Hardiness Zone 10 and 11.

Foto
Erigeron gilliesii
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Erigeron leptopetalus
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Erigeron myosotis
No info

Foto
Erigeron sp. #1307
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Flourensia thurifera
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Gamochaeta spiciformis
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Gamocheta sp. #1542
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Gnaphalium andicola
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Gnaphalium philippii
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Gnaphalium sp. #1358
No info

Foto
Gnaphalium sp. #1582
No info

Foto
Gnaphalium sp. #1622
No info

Foto
Gnaphalium viravira
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Gochnatia foliolosa
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Gutierrezia gayana
USDA Hardiness Zone 10 and 11.

Foto
Gutierrezia resinosa
No info

Foto
Gypothamnium pinifolium
USDA Hardiness Zone 10 and 11.

Foto
Haplopappus foliosus
USDA Hardiness Zone 10 and 11.

Foto
Haplopappus illinitus
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Haplopappus macrocephalus
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Haplopappus multifolius
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Haplopappus remyanus
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Haplopappus rigidus
USDA Hardiness Zone 10 and 11.

Foto
Haplopappus sp. #1302
No info

Foto
Haplopappus sp. #1489
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Haplopappus sp. #1493
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Haplopappus sp. #1515
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Haplopappus sp. #1532
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Haplopappus sp. #1535
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Haplopappus sp. #1541
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Haplopappus sp. #1548
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Haplopappus sp. #1571
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Haplopappus sp. #1589
No info

Foto
Haplopappus sp. #1597
USDA Hardiness Zone 10 and 11.

Foto
Haplopappus sp. #1600
USDA Hardiness Zone 10 and 11.

Foto
Haplopappus sp. #1651
No info

Foto
Haplopappus sp. #1656
No info

Foto
Haplopappus sp. #1669
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Haplopappus sp. #1670
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Haplopappus sp. #2769
No info

Foto
Haploppapus sp. #1550
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Haploppapus sp. #1677
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Haploppapus sp. #1680
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Haploppapus sp. #1681
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Helenium aromaticum
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Hypochaeris sp. #1676
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Hypochoeris acaulis
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Hypochoeris tenuifolia var. clarionoides
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Lapsana communis
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Leptocarpha rivularis
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Leucanthum vulgare
No info

Foto
Leucheria candidissima
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Leucheria gilliesii
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Leucheria lithospermifolia
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Leucheria runcinata
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Leucheria sp. #1621
No info

Foto
Leucheria sp. #1625
No info

Foto
Leucheria sp. #1645
No info

Foto
Leucheria sp. #1648
No info

Foto
Leucheria sp. #1658
No info

Foto
Leucheria sp. #1682
No info

Foto
Leucheria viscida
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Lucilia nivea
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Lucilia sp. #1492
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Madia chilensis
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Madia sativa
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Moscharia pinnatifida
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Mutisia brachyantha
No info

Foto
Mutisia cana
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Mutisia decurrens
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Mutisia ilicifolia
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Mutisia latifolia
No info

Foto
Mutisia linearifolia
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Mutisia oligodon
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Mutisia sinuata
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Mutisia sp. similar Cana #0649
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Mutisia subulata
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Mutisia subulata fma. rosmarinifolia
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Nardophyllum lanatum
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Nassauvia aculeata
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Nassauvia argentea
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Nassauvia axillaris
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Nassauvia digitada
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Nassauvia lagascae
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Nassauvia looseri
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Nassauvia pyramidalis
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Nassauvia revoluta
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Nassauvia sprengelioides
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Nassauvia uniflora
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Ophryosporus paradoxus
No info

Foto
Ophryosporus triangularis
USDA Hardiness Zone 10 and 11.

Foto
Perezia carthamoides
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Perezia nutans
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Perezia pedicularidifolia
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Perezia pilifera
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Perezia recurvata
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Perezia sp. #1021
No info

Foto
Perezia sp. #1577
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Perezia sp. #1584
No info

Foto
Perityle emoryi
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Pluchea absinthioides
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Podanthus mitiqui
USDA Hardiness Zone 10 and 11.

Foto
Podanthus ovatifolius
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Polyachyrus carduoides
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Polyachyrus sp. #1511
USDA Hardiness Zone 10 and 11.

Foto
Polyachyrus sp. #1555
USDA Hardiness Zone 10 and 11.

Foto
Polyachyrus sp. #1609
No info

Foto
Proustia cuneifolia
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Proustia cuneifolia
USDA Hardiness Zone 10 and 11.

Foto
Proustia ilicifolia
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Proustia pyrifolia
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Senecio cymosus
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Senecio davilae
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Senecio eruciformis
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Senecio fistulosus
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Senecio hollermayeri
No info

Foto
Senecio johnstonianus
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Senecio looseri
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Senecio planiflorus
USDA Hardiness Zone 10 and 11.

Foto
Senecio poeppigii
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Senecio sp. #1308
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Senecio sp. #1487
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Senecio sp. #1514
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Senecio sp. #1536
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Senecio sp. #1563
No info

Foto
Senecio sp. #1564
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Senecio sp. #1569
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Senecio sp. #1574
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Senecio sp. #1576
No info

Foto
Senecio sp. #1578
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Senecio sp. #1581
No info

Foto
Senecio sp. #1585
No info

Foto
Senecio sp. #1606
No info

Foto
Senecio sp. #1627
No info

Foto
Senecio sp. #1630
No info

Foto
Senecio sp. #1644
No info

Foto
Senecio sp. #1647
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Senecio sp. #1686
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Senecio sp. #1428
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Senecio sp. #1690
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Senecio sp. #1771
No info

Foto
Senecio sp. #1728
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Senecio sp. #1740
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Senecio sp. #1741
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Senecio subdiscoideus
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Senecio trifurcatus
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Silybum marianum
No info

Foto
Solidago chilensis
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Sonchus sp. #1560
No info

Foto
Tanacetum parthenium
No info

Foto
Taraxacum officinale
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Tragopogon porrifolius
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Tragopogon pratensis
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Trichocline aurea
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Triptilion capillatum
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Triptilion gibbosum
USDA Hardiness Zone 10 and 11.

Foto
Triptilion spinosum
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Urmenetea atacamensis
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Viguiera gayana
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Viguiera revoluta
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Werneria pinnatifida
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Werneria pygmaea
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Xanthium cavanillesii
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Xanthium sp. #1820
No info

Foto
Xanthium spinosum
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
ZZzz sp. #2373
No info

Foto
ZZzz sp. #2751
No info

Foto
ZZzz sp. #2754
No info