PLANT DATA BASE

PREVIOUS   ALL SUBINDEXES   NEXT

Family + Species

Scrophulariaceae (70)

Foto
Alonsoa meridionalis
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Bartsia sp.
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Bartsia trixago
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Calceolaria alba
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Calceolaria arachnoidea
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Calceolaria arachnoidea
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Calceolaria arachnoidea-x-C.-corymbosa,-hybrido
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Calceolaria ascendens ssp. glandulifera
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Calceolaria ascendens subsp. ascendens
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Calceolaria biflora
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Calceolaria cana
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Calceolaria cavanillesii
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Calceolaria collina ssp. collina
USDA Hardiness Zone 10 and 11.

Foto
Calceolaria corymbosa
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Calceolaria corymbosa ssp. corymbosa
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Calceolaria corymbosa ssp. floccosa
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Calceolaria corymbosa ssp. mimuloides
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Calceolaria corymbosa subsp. santiagina
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Calceolaria dentata ssp. araucana
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Calceolaria filicaulis
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Calceolaria filicaulis ssp. filicaulis
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Calceolaria flavovirens
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Calceolaria glandulosa
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Calceolaria hypericina
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Calceolaria inamoena
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Calceolaria integrifolia
No info

Foto
Calceolaria meyeniana
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Calceolaria morisii
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Calceolaria nitida
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Calceolaria nudicaulis
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Calceolaria pallida
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Calceolaria paralia
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Calceolaria petiolaris
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Calceolaria polifolia
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Calceolaria polyrhiza
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Calceolaria purpurea
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Calceolaria segethii
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Calceolaria tenella
No info

Foto
Calceolaria thyrsiflora
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Calceolaria undulata
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Calceolaria valdiviana
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Calceolaria williamsii
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Cymbalaria muralis
USDA Hardiness Zone 10 and 11.

Foto
Digitalis purpurea
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Euphrasia andicola
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Euphrasia antarctica
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Euphrasia crysantha
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Euphrasia flavicans
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Euphrasia subexserta
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Gratiola peruviana
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Hebe salicifolia
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Jovellana punctata
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Melosperma andicola
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Mimulus bridgesii
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Mimulus cupreus
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Mimulus glabratus
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Mimulus luteus
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Mimulus luteus var. "var.iegatus
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Monttea chilensis var. taltalensis
USDA Hardiness Zone 10 and 11.

Foto
Ourisia alpina
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Ourisia microphylla
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Ourisia poeppigii
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Ourisia ruelloides
USDA Hardiness Zone 7, 6b.

Foto
Parentucellia viscosa
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Scrophulariaceae sp. #1178
USDA Hardiness Zone 10 and 11.

Foto
Stemodia durantifolia
No info

Foto
Verbascum thapsus
USDA Hardiness Zone 8.

Foto
Verbascum virgatum
USDA Hardiness Zone 9

Foto
Veronica anagallais-aquatica
USDA Hardiness Zone 10 and 11.

Foto
Veronica sp. #1485
USDA Hardiness Zone 9